PsychoSociale Contactdagen 2015

 

De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met de voorbereidingen van de jaarlijkse PSC-dagen. Met bekende sprekers en een divers programma beloofde het weer 2 boeiende en gevarieerde dagen te worden. Helaas blijft het aantal aanmeldingen ver achter in vergelijking tot voorgaande jaren en daardoor hebben we een moeilijke beslissing moeten maken. Tot onze grote spijt hebben we moeten beslissen de PSC-dagen van 5 en 6 juni a.s. te annuleren.

Te weinig bezoekers betekent dat wij (lang niet) uit de kosten kunnen komen. Als de PSC-dagen toch doorgang zouden vinden dan zouden we geld moeten bijleggen. We realiseren ons dat dit uw geld is; geld dat eigenlijk voor andere zaken bestemd is. Volgens ons is dit niet de juiste gang van zaken, ook omdat wij het achterblijven van het aantal aanmeldingen als een signaal opvatten. Het signaal dat er minder belangstelling is voor de PSC-dagen.

De NFG neemt dit signaal en dus haar leden zeer serieus en daarom hebben wij, met pijn in ons hart, de beslissing genomen om de PSC-dagen te annuleren.

Uiteraard zullen wij aan iedereen die zich heeft aangemeld het reeds betaalde bedrag terugstorten. Wij streven ernaar dit binnen een termijn van 3 weken te realiseren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge√Įnformeerd. Uiteraard kunt u altijd met verdere vragen bij ons terecht.

Namens de NFG, Rick Denkers en Carry Huijink-Jansen